keskiviikko 28. syyskuuta 2016

HSL:n uuden kortinlukijan synty, osa II: Kolme haastetta

Uudet matkakortinlukijat ovat aiheuttaneet ymmärrettävää hämmennystä. Arvolipun ostajat ovat lähestyneet lukijaa kortti edellä, kuten vanhan lukijan tapauksessa onkin ollut asianmukaista. Kokonaan toinen asia on se, että seuraavien kuukausien ajan HSL:n liikenteessä on käytössä rinnakkain sekä vanhoja että uusia kortinlukijoita, joiden toimintalogiikat ovat osin toistensa vastaiset. Ryhmälippujen ostajat taas ovat huomanneet, että ryhmälippuja ei enää olekaan mahdollista ostaa peräkkäisiä ostosuorituksia tekemällä. Näistä syistä olemmekin halunneet pitää uusia lukijoita esillä julkisuudessa niin paljon kuin kohtuullisuuden nimissä on mahdollista.

Sormi edellä voittoon


Arvolipun ostaminen on uusilla laitteilla tosiaankin erilaista. Tämä johtuu yhdestä kortinlukijan suunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista: lukijaa täytyy olla mahdollista käyttää yhdellä kädellä. Tästä syystä painikkeiden painaminen ja kortin näyttäminen eivät enää ole päällekkäisiä vaan peräkkäisiä toimenpiteitä. Teknisesti ei taas olisi mahdollista sellainen järjestely, jossa korttia näytettäisiin ensin lukijalle ja vasta sen jälkeen valittaisiin matka. Tai olisi, mutta silloin korttia olisi joka tapauksessa näytettävä lukijalle uudestaan tehtyjen valintojen jälkeen, jotta matkan tiedot siirtyisivät laitteelta kortille.

Ymmärrämme hyvin, että uusi toimintajärjestys aiheuttaa tiettyä hämmennystä, jopa ärtymystä. Uskomme kuitenkin, että uusi toimintalogiikka on opittavissa. Toki maailmassa on myös yksinkertaisempia matkakortin lukulaitteita, mutta se on kokonaan toisen keskustelun aihe. Jos haluaisimme vaikkapa Lontoon kaltaiset lukijat ilman minkäänlaisia valintamahdollisuuksia, koko lippujärjestelmä ja sen logiikka olisi suunniteltava uusiksi.

Itse suoritusta havainnollistaa oheinen video.Jos arvolippua koettaa uudella lukijalla ostaa samaan tapaan kuin vanhalla, eli näyttämällä korttia ja painamalla painiketta samaan aikaan, kone antaa virheilmoituksen. Aiemmin virheilmoituksen tekstinä luki ”Kortilla ei ole voimassaolevaa lippua”, mikä oli totta mutta ymmärrettävästi hämäävää. Palautteen ja käytettävyysarvioinnin perusteella tekstiksi vaihdettiin ”Valitse ensin matka ja OK”.
Asiakkaat ovat kuitenkin myös oppineet arvolipun ostamisen viimeistään sitten, kun he ovat sen kerran tehneet.

Kahden lukijan loukku


Uusia matkakortinlukijoita asennetaan parhaillaan busseihin useilla HSL-alueen bussivarikoilla. Kaikille metroasemille uudet lukijat on jo asennettu. Uusia matkakortinlukijoita näkee liikenteessä tulevina aikoina jatkuvasti enenevässä määrin, mutta vanhat lukijat eivät katoa maailmasta aivan yhdessä yössä.

Tästä syystä käytössä on seuraavien kuukausien ajan kaksi rinnakkaista – ja käyttölogiikaltaan osittain toistensa vastaista – laitetta.

Vanhan kortinlukijan painikkeet ovat toimineet paine-eron perusteella, ja monesti niitä on tästä syystä myös painettu voimakkaasti ja pitkästi – sillä tällöin paine-ero todennäköisemmin syntyy. Uusiin matkakortinlukijoihin ollaan parhaillaan tekemässä päivitystä, joka mahdollistaa myös pidemmät painallukset samaan tapaan kuin vanha lukija.

Ryhmälipun uusi logiikka


Uusilla matkakortinlukijoilla on tullut vastaan tilanteita, joissa matkustaja on koettanut ostaa lipun useammalle ihmiselle vanhan lukijan logiikan mukaan – siis ostamalla lippuja peräjälkeen. Se ei kuitenkaan uusilla lukijoilla onnistu.

Taustalla on, että olemme halunneet helpottaa useamman lipun ostamista matkakortinlukijalla lisäämällä erillisen painikkeen matkustajien lisäämiseksi. Olemme myös halunneet mahdollistaa yhdellä matkakortilla matkustamisen myös suurille, jopa 31 matkustajan ryhmille.

Jos liput voisi yhä ostaa vanhaan malliin yksi kerrallaan, siitä seuraisia joitain ongelmia. Lipuilla olisi keskenään erilaiset voimassaoloajat, ja niiden esittäminen lukijalla matkustajalle olisi tarpeettoman monimutkaista. Toisaalta voisi myös syntyä tilanne, jossa matkakortin haltijan arvolippu ei ole enää voimassa, mutta mukana matkustavan seuralaisen lippu on. Jos taas vaihtoaika päivittyisi viimeisenä ostetun lipun mukaan, silloin lipun voimassaoloaikaa voisi helposti pidentää ilman kustannuksia. Tämä olisi epäilemättä mukavaa mutta ei kovin tasapuolista.

Yksi mahdollinen vaihtoehto olisi tietysti voinut olla myös se, ettei ryhmälippua enää olisi mahdollista ostaa – näinhän toimitaan esimerkiksi Lontoossa, jossa kaikille ryhmässä matkustaville vaaditaan oma matkakorttinsa, jos sellaisella haluaa matkansa maksaa. Tähän emme kuitenkaan halunneet ryhtyä, sillä se olisi tarpeetonta palvelun heikentämistä.

Intuitio ohjaa


Nykyään käyttöliittymiltä vaaditaan intuitiivisuutta – siis sitä, että käyttö onnistuu erikseen asiaa suuremmin miettimättä. Tähän mekin olemme tietysti pyrkineet. Haluamme uskoa, että matkalipun ostaminen onnistuu kaikilta myös uudella lukijalla, vaikka se vaatisikin hieman opettelua.

Saamamme palaute on osoittanut ainakin sen, että lukijamme ei suinkaan ole täydellinen ja ihmisillä alkaa olla erilaisista käyttöliittymistä varsin paljon kokemusta muun muassa älypuhelinten yleistymisen myötä. Samalla käyttöliittymistä ja niiden ratkaisuista keskustellaan paljon aiempaa enemmän julkisuudessa. Myös HSL:n tarjoama matkustajainformaatio ja kartat herättävät paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Monia HSL:n tuotteita onkin jo kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden palautteen perusteella on kehitetty ja kehitetään edelleen muun muassa runkolinjastosta kertovaa karttaamme ja uutta Reittiopasta. Aivan samalla tavoin otamme avosylin vastaan myös uutta matkakortinlukijaa koskevaa palautetta.

Sarjan muut osat:
HSL:n uuden kortinlukijan synty, osa I: Kortinlukijoiden maailma
HSL:n uuden kortinlukijan synty, osa III: Valintanäkymistä ja OK-napista

2 kommenttia:

  1. Tuo video demonstroi uuden käyttöliittymän suurinta ongelmaa: sitä ei voi käyttää yhdellä kädellä! Jos kädessä on matkakortti, lukija näyttää hämmentävää virheruutua lippuvalintanäkymän sijaan.

    Ei ole mitään syytä, miksi lippua ei saisi pitää laitteella muihin aikoihin kuin maksuhetkellä. Jos OK-nappia ei olisi, tämä olisi vielä ymmärrettävissä.

    VastaaPoista
  2. Hyvä pointti, miksei sitä lippua voisi näyttää ensin, ja veloitus tapahtuisi kun OK:ta painetaan? Varmaan se balance kuitenkin pidetään jossain taustajärjestelmässä eikä lipulla?

    VastaaPoista