maanantai 13. elokuuta 2012

Kommentoi uusia bussilinjoja

Pääkaupunkiseudun useiden bussilinjojen reitit muuttuivat syysliikenteen alkaessa 13. elokuuta.

Eniten linjastomuutokset vaikuttivat Etelä-Helsingin alueella. Helsingin kantakaupungin bussilinjoja on muun muassa siirretty pois ruuhkaisimmilta katuosuuksilta ja samalla vuorovälejä on yhtenäistetty. Joitain erillisiä aamuyölinjoja on lakkautettu ja korvattu peruslinjojen uusilla N-reiteillä.

Myös monien Vantaan linjojen reitit muuttuvat. Joitakin muutoksia tuli myös seutulinjoille, Espoon sisäisille linjoille sekä Keravan bussilinjoille.

Muutosten tavoitteena on ollut parantaa monipuolisesti bussiliikennettä pääkaupunkiseudulla. Suunnitelmat ovat olleet kuntalaisten kommentoitavina tammikuussa, ennen kuin HSL:n hallitus päätti niistä. Suunnitelmia muokattiin saadun palautteen perusteella ja hallitukselle esitettiin myös vaihtoehtoisia suunnitelmia. Keskustelu muutoksista on jatkunut vilkkaana muun muassa tällä palstalla, ja palautetta on tullut suoraan myös HSL:n suunnittelijoille. Osa palautteesta on myönteistä, etenkin jos matka-aika on lyhentynyt.

HSL seuraa linjastomuutoksen vaikutuksia ja valmistelee muutoksia, jos ne näyttävät tarpeellisilta. Hätiköityihin ratkaisuihin ei ole kuitenkaan syytä ryhtyä, vaan matkustajille on annettava aikaa löytää muuttuneet reitit. Tämä voi kestää kuukausia. Palautetta kuitenkin antavat useimmiten ne, joiden yhteyksissä tapahtuu heikennystä. Palvelun parantumisesta annetaan harvemmin kiitosta. Siksi muutosten valmistelu on tehtävä tasapuolisista lähtökohdista eikä vain saadun kriittisen palautteen perusteella.

Miksi muutos on tehty

Vaikka osa yhteyksistä on muuttunut vaihdollisiksi, on samalla muodostettu tiheällä vuorovälillä (ruuhka-aikoina 3 – 5 minuutin välein ja ruuhka ajan ulkopuolella 5 – 8 minuutin välein) liikennöitäviä osuuksia. Vaihtamisesta aiheutuva haitta on selvästi vähäisempi, kun vaihtoyhteyttä ei joudu odottamaan kauan. Tiheän vuorovälin tuoma vapaus matkustaa ilman aikatauluja on merkittävä matkustajamääriä lisäävä tekijä.

Linjastomuutos parantaa liikennöinnin taloutta, kun liikenne keskittyy entistä enemmän osuuksille, joissa kysyntä on vilkasta eivätkä bussit kärsi niin pahoin muun liikenteen aiheuttamista ruuhkista.
Nyt poistetut reittiosuudet ovat palvelleet suhteellisen pientä matkustajajoukkoa, mutta niiden aiheuttama epäluotettavuus bussien aikataulussa pysymiseen on haitannut suurta matkustajajoukkoa. Aikataulujen epäluotettavuudesta johtuen yhteisiä reittiosuuksia kulkeneiden linjojen bussit ovat myös usein kulkeneet peräkkäin.