maanantai 12. elokuuta 2013

Runkolinjalla ei eksy

Linja 550 on tarjonnut runsaan seitsemän vuoden ajan kaivattua poikittaista yhteyttä idän ja lännen välillä. Tärkeä osa suosiota on myös raideliikenteestä tuttu yksinkertaisuus. Linjan reitti on yksinkertainen ymmärtää janakartasta ja liikenne on niin tiheää, että aikatauluja ei välttämättä tarvita.

Linja 550 perustettiin elokuussa 2006,  ja siitä tehtiin HSL:n ensimmäinen runkolinja vuonna 2013. Runkolinjoilla on samoja ominaisuuksia, jotka tekevät raideliikenteestä suosittua.
Linja 550 on ollut menestystarina, joka on saavuttanut asiakkaiden suosion ja noussut HSL:n vilkkaimmaksi bussilinjaksi. Linjalla 550 on tiheä vuoroväli, nopea liikennöinti (liikennevaloetuudet, omia joukkoliikenneväyliä ja –kaistoja, muita bussilinjoja harvempi pysäkkiväli ja elokuusta 2013 alkaen myös kokeiluluontoisesti avorahastus), reaaliaikainen matkustajainformaatio, kattava liikennöintiaika, sujuvat vaihdot ja muusta bussiliikenteestä erottuva brändi.

Miksi linja 550 on oranssi?

Toisin kuin kaupallisten brändien tärkein tehtävä on muista erottuminen, joukkoliikenteeseen liittyvien brändien tärkein tehtävä on tehdä palvelu asiakkaalle mahdollisimman ymmärrettäväksi. Kuntarajat ylittävänä joukkoliikennetoimijana HSL mahdollistaa HSL-alueen joukkoliikennebrändien, merkkien ja merkityksien yksinkertaistamisen ja yhtenäistämisen sen sijaan, että luotaisiin lisää uusia. Runkolinjojen näkyvin elementti on oranssi. Metrosta tuttu oranssi valittiin viestimään korkeasta palvelutasosta ja raideliikenteen kaltaisesta matkustamisen helppoudesta.
HSL luopuu myös Jokeri-nimestä, koska runkolinjoja tulee kaiken kaikkiaan toistakymmentä. Tällöin on selkeämpää, että runkolinjojen linjanumerot ovat tapa nimetä linjat erillisen nimen sijaan.  Jokeri-brändistä luovutaan myös siksi, että sitä ei lähtökohtaisesti suunniteltu skaalautuvaksi usealle linjalle, vaan enemmänkin vain linjan 550 tarpeisiin. Asiakkaalle ymmärrettävän brändiajattelun näkökulmasta linjan nimi Jokeri, lyhenne sanoista joukkoliikenteen kehämäinen runkolinja, on myös ongelmallinen, koska se ei kerro itse palvelusta lainkaan. Jokeri-nimestä luopumista tukee myös se, että Reittiopas ei tunnista Jokeri-sanaa eli asiakkaan pitää sähköisiä palveluja käyttäessään joka tapauksessa tietää linjan numero.

Kansainvälisten kokemusten mukaan tavanomaisen bussilinjan muuttaminen runkolinjaksi on lisännyt matkustajamääriä 30 – 50 %. Linjan 550 muuttaminen runkolinjaksi vuonna 2006 nosti matkustajamääriä arkipäivinä välittömästi 75 % ja sen jälkeen matkustajamäärien kasvu vuodesta 2006 vuoteen 2011 on ollut 40 %. Runkolinjakonseptia halutaan siksi HSL:llä laajentaa myös muille bussilinjoille. Vuonna 2011 valmistui HSL:n runkolinjastosuunnitelma 2012 – 2022, jossa ehdotetaan HSL-alueelle kaikkiaan 11 runkolinjaa vuoteen 2022 mennessä.

Aluksi runkolinjastoa laajennetaan parantamaan poikittaisliikenteen palvelua. Seuraava runkolinja on Helsingin linjan 78 pohjalta tehtävä runkolinja 560 Vuosaari – Malmi – Myyrmäki, joka hyödyntää uutta Paloheinään rakennettavaa Keskuspuiston alittavaa tunnelia. Linjan liikenne alkaa vuonna 2015. Vuonna 2016 aloittaa Helsingin linjojen 58 ja 58B pohjalta tehtävä runkolinja 500 Herttoniemi – Pasila – Munkkiniemi.

Arttu Kuukankorpi ja Jarno Ekström
HSL