perjantai 22. helmikuuta 2013

Linjan 55 reitti muuttuu syksyllä

Linjan 55 reitti muuttuu syksyllä
HSL kiittää kaikkia vilkkaaseen keskusteluun osallistuneita

Kumpula-seura ry on selvittänyt  linjan 55 liikennöintiä Kumpulanmäen kautta samanaikaisesti HSL:n blogikeskustelun kanssa. Seura on lähettänyt HSL:lle kirjelmän sekä tekemänsä asukaskyselyn yhteenvedon.

Sekä blogikommenttien että asukaskyselyn lopputulema on, että noin kolmannekselle asukkaista lisääntyvä bussiliikenne on ensisijaisesti häiriötekijä, kun taas kaksi kolmasosaa näkee muutoksen parannuksena Kumpulanmäen joukkoliikennepalveluihin.

Saatujen kommenttien pohjalta HSL on päättänyt, että linjan kaikki lähdöt ajetaan Kumpulanmäen kautta. Muutos tulee voimaan syysliikennekauden alkaessa 12.8.2013. Jatkossa linjan reitti kulkee Kumpulanmäen kautta linjan entiselle K-reitille: Kustaa Vaasan tie – Pietari Kalmin katu – Gustaf Hällströmin katu – Väinö Auerin katu – Intiankatu. Erillinen reitti 55K lakkautetaan.

Blogikommenteissa on esitetty myös monia muita kommentteja, jotka eivät ole rajoittuneet pelkästään linjaan 55. Kiitämme myös näistä kysymyksistä, ehdotuksista ja mielipiteistä, jotka ovat arvokasta palautetta jatkosuunnittelua silmälläpitäen. Monissa kommenteissa on kaipailtu takaisin linjan 55 vanhaa reittiä, ja yhtenä syynä on mainittu linjan hitaus Kalasataman kautta kulkevalla reitillään. Linjaa hidasti erityisesti marras-joulukuussa Hermannin rantatien ja Hämeentien valo-ohjausjärjestelmä. Tilanne on kohentunut vuodenvaihteesta lähtien, kun järjestelmään on tehty muutoksia.

Muutamissa kommenteissa on myös moitittu linjan pysäkkijärjestelyjä Hakaniemessä ja Kaivokadulla. Linjalle on toivottu pysäkkiä Ateneumin eteen. Harmillista, mutta linjan Keskuskadulla sijaitseva lähtöpysäkki ei mahdollista Ateneumin pysäkin sujuvaa käyttämistä. Hakaniemessä vuodenvaihteen reittimuutoksen yhteydessä käyttöön otetun pysäkin sijainti Hakaniementorin kulmassa puolestaan perustuu linjan Merihaan kautta kulkevaan reittiin.


Mennäänkö bussilla Kumpulanmäelle myös viikonloppuisin?

HSL:n tavoitteena on vähentää yksittäisten linjojen poikkeavia reittejä ja yksinkertaistaa joukkoliikenteen linjastoa, jotta joukkoliikenteen käyttäminen olisi helpompaa ja havainnollisempaa.

Miten linjan 55 reittimuutos Kumpulanmäen kautta vaikuttaisi liikkumiseesi? Onko mielestäsi suunnittelussa otettu huomioon sinulle tärkeät asiat? HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat toivovat asukkailta ja Kumpulanmäen bussimatkustajilta kommentteja linjan 55 reittimuutoksesta.

Reittimuutos lyhyesti

Tiedelinja 506 sekä linjan 55 K-vuorot ovat syksystä 2009 kulkeneet Kumpulanmäen kautta. Tiedelinja liikennöi arkisin kello 05-22 ja linjan 55 K-vuorot ajetaan Kumpulanmäelle 07-17.

Kumpulanmäen joukkoliikenneyhteyksiä olisi mahdollista parantaa edelleen muuttamalla linjan 55 aamu- ja iltavuorojen sekä viikonloppuvuorojen reittiä kulkemaan Väinö Auerin kadun kautta. Muutos hyödyttäisi etenkin niitä Kumpulanmäen pysäkkien käyttäjiä, joille Kustaa Vaasan tien pysäkit ovat jyrkän mäen vuoksi hankalassa paikassa. Muutos parantaisi myös Kumpulan kampuksen sekä liikuntakeskuksen bussiyhteyksiä, kun bussi kulkisi Kumpulanmäelle myös viikonloppuisin. Varsinkin liikuntakeskuksen asiakkaille muutos olisi selvä parannus kulkuyhteyksiin, koska keskuksen käyttö painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Kaikkien linjan 55 vuorojen ajaminen samaa reittiä helpottaisi myös reitin muistamista. Kumpulanmäellä on noin 600 asukasta ja kampuksella työskentelevien ja opiskelevien määrä on yli 6 000 henkeä.

Kumpulanmäki ei kuitenkaan ole bussiliikenteen näkökulmasta täysin ongelmaton paikka. Varjopuolena muutoksessa ovat Väinö Auerin kadun ahtaus ja talviliikenteeseen liittyvät ongelmat. Kumpulanmäen jyrkimpiin  kohtiin on asennettu katulämmitys varmistamaan bussien kulkua mäellä. Pahimmilla talvikeleillä myös pysäköintiä on rajoitettu, jotta bussiliikenteelle jäisi riittävästi kulkutilaa. Nykyiseen verrattuna bussiliikenne lisäisi myös melu- ja päästöhaittoja myöhäisillan ja viikonlopun tunteina. Reittimuutos pidentäisi myös matka-aikaa noin minuutilla Koskelan ja keskustan välillä.

Reittimuutos on mahdollinen aikaisintaan elokuussa 2013,  jos päätös tehdään alkukeväästä.